XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r."